Jak zarabiać na dystrybucji funduszy inwestycyjnych?

Czy można zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Chcesz zacząć zarabiać na dystrybucji funduszy inwestycyjnych? Biznes oparty na dystrybucji funduszu inwestycyjnego, w szczególności dla młodych firm, związany jest z koniecznością przekonania wielkich towarzystw funduszy inwestycyjnych do współpracy. Często trzeba również borykać się z ograniczeniami wynikającymi z przepisów - ten rynek jest bardzo ściśle regulowany - oraz z rozbudowaną do granic możliwości „papierologią”. Tymczasem rozwiązanie wszystkich tych problemów jest proste i czeka za rogiem.
 • Ostatnia aktualizacja: 2023-08-18
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
Jak zarabiać na dystrybucji funduszy inwestycyjnych? / Czy można zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną i są odrębnymi podmiotami od towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Fundusz jest wspólną formą inwestowania i polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy w różne aktywa np. akcje, obligacje i waluty.

Fundusze inwestycyjne dzielą się na kilka grup:

 • fundusze otwarte;
 • specjalistyczne fundusze otwarte;
 • fundusze zamknięte;

Czym jest dystrybucja funduszy inwestycyjnych?

Dystrybucja funduszy inwestycyjnych to proces wybierania, rekomendowania lub oferowania funduszy inwestycyjnych klientom detalicznym. Dystrybucja funduszy inwestycyjnych jest jednym z ważniejszych elementów w kontekście bezpieczeństwa inwestycji.

Proces dystrybucji jest procesem złożonym, obejmującym wiele kwestii, takich jak:

 • wybór produktów,
 • określenie odpowiedniego profilu inwestycyjnego,
 • rekomendacja właściwych produktów,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • a także wiele innych.

Na czym zarabia fundusz inwestycyjny?

Jedynym zyskiem dla funduszu inwestycyjnego jest tzw. opłata za zarządzanie. To opłata za zarządzanie wpłaconymi do funduszu pieniędzmi zgodnie ze statutem danego funduszu. W przypadku funduszu akcji ta opłata wynosi 4% rocznie od całości zgromadzonego kapitału. Natomiast w przypadku funduszy pieniężnych opłata ta wynosi 1%. To, co ma istotne znaczenie to, to że fundusz nie może zarabiać więcej niż podał w statucie.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Istnieje wiele korzyści związanych z dystrybucją funduszy inwestycyjnych.

Wśród nich warto wymienić:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków;
 2. Możliwość osiągania wyższych dochodów i niższych kosztów;
 3. Rozproszone ryzyko inwestycyjne;
 4. Stosunkowo wyższe dochody w porównaniu do lokat bankowych;
 5. Najlepsza forma lokowania nadwyżek pieniędzy dla osób, które nie są ekspertami na rynku kapitałowym;
 6. Elastyczność oferty.

Co powinieneś wziąć pod uwagę podczas wybierania funduszu inwestycyjnego?

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru funduszu inwestycyjnego, powinieneś określić swoje oczekiwania.

O czym powinieneś pamiętać w czasie analizowania potrzeb i oczekiwań?

 • Określ cel inwestycji, czyli to na co oszczędzasz.
 • Realnie oceń swoje możliwości finansowe: rodzinne i zawodowe.
 • Określ skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
 • Określ czas trwania inwestycji. Pamiętaj o tym, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest zaliczane do inwestycji długoterminowych. Im krótszy jest czas trwania inwestycji, tym osiągniesz mniejsze zyski. Jeśli planujesz inwestycję na krótki okres np. 1 rok, zdecyduj się na fundusz pieniężny. Natomiast, jeżeli planujesz inwestycje średnioterminowe np. trwające od 1 roku do 5 lat powinnieneś wybrać fundusze i obligacje. Najlepszym wyborem jest długi okres inwestycji powyżej 5 lat.

Jakie zasady obowiązują w czasie przystępowania do funduszu inwestycyjnego?

Kiedy wybierzesz fundusz inwestycyjny, możesz zostać jego uczestnikiem. Przystąpienie do uczestnictwa jest prostsze niż myślisz. Wystarczy, że:

 • Wypełnisz formularz, który jest jednocześnie zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych;
 • Okażesz dowód tożsamości i wymagane prawne dokumenty np. odpis z właściwego rejestru;
 • Uiścisz opłatę na wybrany rachunek bankowy dowolną kwotą. Najczęściej ta kwota nie jest wyższa niż 100 złotych;

Czy warto korzystać z platform funduszy inwestycyjnych?

Platformy funduszy inwestycyjnych są aplikacjami internetowymi niezależnych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Korzystając z platformy, możesz dokonywać różnych transakcji na funduszach m.in.: nabywać, umarzać konwersje oraz zmiany. Dlaczego warto korzystać z platform funduszy inwestycyjnych?

Jedną z najważniejszych zalet jest to, że jest to najtańsze rozwiązanie dla inwestorów. Platformę możesz obsługiwać samodzielnie. Opłaty dystrybucyjne są niskie albo nie poniesiesz ich wcale. Poza możliwością przeprowadzania transakcji, możesz korzystać z dodatkowych narzędzi np. portfeli treningowych, które pozwalają na zakładanie wirtualnych portfeli bez potrzeby inwestowania pieniędzy. Dostępne są również porównywarki funduszy, rankingi funduszy, portfele modowe, czy też dodatkowe materiały edukacyjne udostępnione dla użytkowników zarejestrowanych.

Rozróżnia się dwa rodzaje platform:

 1. Platformy transakcyjne - pozwalają na dokonanie transakcji za pośrednictwem Internetu;
 2. Platformy inwestycyjne - umożliwiają użytkownikom podgląd portfela funduszy.

Co jeszcze zyskasz używając platform inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne mogą wspierać sprzedaż. Mogą stanowić doskonałe narzędzie ułatwiające sprzedaż podczas spotkań z klientami. Dzięki aplikacji opiekun klienta może wykonać wszystkie czynności za pośrednictwem platformy m.in. określić, które cele inwestycyjne są odpowiednie dla funduszu, ocenić poziom wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania w fundusze oraz sytuację finansową klienta.

Jakie są dostępne platformy funduszy inwestycyjnych w Polsce?

W Polsce dostępne są autorskie platformy : F-Trust, kupfundusz.pl, Starfunds.

Czym różnią się od siebie?

F-Trust

 F- Trust jest platformą funduszy inwestycyjnych z najszerszą ofertą w Polsce, ma aż 1 000 produktów polskich i zagranicznych. Korzystając z platformy zyskasz nieograniczony dostęp do portfeli modelowych, dopasowanych do predyspozycji klientów.

kupfundusz.pl

Kolejną platformą funduszy inwestycyjnych jest kupfundusz.pl. Dzięki platformie możesz stworzyć swój portfel inwestycyjny. Możesz decydować i porównywać, w co zainwestujesz swoje pieniądze. Możesz kontrolować swój portfel modelowy pod kątem zgodności.

Starfunds

Ostatnia platforma, o której chcemy wspomnieć prowadzi firma prywatna niezwiązana kapitałowo z instytucją finansową. W ofercie Starfunds możesz założyć portfel narzędzi i skorzystać z rozmaitych narzędzi.

Jak jeszcze przedsiębiorcy mogą zarabiać na dystrybucji funduszy inwestycyjnych?

Przedsiębiorcy mogą oferować usługi doradztwa inwestycyjnego swoim klientom i otrzymywać za nie wynagrodzenie.

Doradztwo może obejmować:

 • analizę potrzeb inwestycyjnych klienta,
 • rekomendowanie konkretnych funduszy inwestycyjnych,
 • tworzenie planów inwestycyjnych,
 • monitorowanie i aktualizację portfela inwestycyjnego klienta.

Wynagrodzenie za doradztwo może być ustalane na różne sposoby, np. jako opłata stała, opłata za godzinę doradztwa lub jako procent od wartości aktywów klienta.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS - Marketing internetowy i infobrokering. Swoje doświadczenie wykorzystuje w różnych projektach marketingowy oraz w branży e-commerce.

Ostatnio dodane